Word2013导出所有图片教程你会了吗?

      Word2013中怎么导出所有图片?WORD文字处理软件其功能十分强大,自身拥有专业、优雅、美观、省时、易操作等特点,可以说是当前全球使用人群最为广泛的文档工具;下面99软件站小编就教你Word中导出所有图片的方法。
 
Word中导出所有图片的方法:
             1首先打开我们要导出的Word文档
                    
 
2:点击左上角的【文件】,在下拉菜单中点击【另存为】,选择图片要存的位置:
 

 
 
3:选择保存文件类型为【网页】,然后点保存即可
 

 
4、打开我们保存的网页文件,打开上面的文件夹
 

 
这是99软件站小编导出的所有图片截图:
 是不是很简单?其它版本的word都可以用这样的方法一次性导出word里面的图片哦。

相关阅读
图文推荐