LOL S7版本中皇子加点天赋出装详解

 
众所周知,皇子在S7版本是非常强势的,无论了打上单还是打中单,伤害很高。eq二连,三分之一的血量就没有了,99软件站的小编也亲自试过了,小编打了100多声胜率在70左右,皇子在如今版本中,绝对是一个无论是高段位还是低段位来说,都是一个上分的不二选择!那么皇子,怎么点天赋和出装呢?话不多说,直接上加点天赋图。

LOL S7德玛西亚皇子嘉文四世——天赋加点:
 

http://img.wanyx.com/Uploads/ueditor/image/20160915/1473869041689972.pngLOL S7德玛西亚皇子嘉文四世——符文选择:

http://img.wanyx.com/Uploads/ueditor/image/20160915/1473869033186732.png
LOL S7德玛西亚皇子嘉文四世 出装搭配

出门装

http://img.wanyx.com/Uploads/ueditor/image/20160915/1473869056751673.pnghttp://img.wanyx.com/Uploads/ueditor/image/20160915/1473869066447222.pnghttp://img.wanyx.com/Uploads/ueditor/image/20160915/1473869061861591.png

核心装

http://img.wanyx.com/Uploads/ueditor/image/20160915/1473869076181722.pnghttp://img.wanyx.com/Uploads/ueditor/image/20160915/1473869072605027.pnghttp://img.wanyx.com/Uploads/ueditor/image/20161028/1477624443985338.png


选择出装

http://img.wanyx.com/Uploads/ueditor/image/20161031/1477879097354592.pnghttp://img.wanyx.com/Uploads/ueditor/image/20160825/1472109140587084.pnghttp://img.wanyx.com/Uploads/ueditor/image/20160825/1472109137178976.pnghttp://img.wanyx.com/Uploads/ueditor/image/20160825/1472109154531228.pnghttp://img.wanyx.com/Uploads/ueditor/image/20160825/1472109189978805.png


以上就是99软件站为大家带来的LOL S7德玛西亚皇子嘉文四世天赋出装推荐!

相关阅读
图文推荐