Win10开机欢迎界面取消教程

 

    大家在打开电脑时,都会先进入欢迎界面,再进入系统。有些用户并不喜欢开机欢迎界面,因此想要取消欢迎界面。如果想要跳过欢迎界面,我们需要在本地组策略中进行设置。下面小编就给大家带来Win10关闭开机欢迎界面的方法,一起来看看吧。
                  

  具体如下:

  1、首先,按Win+R调出运行窗口,输入gpedit.msc回车打开本地组策略编辑器;

  2、然后,在组策略界面中依次打开“管理模板”--“系统”--“登录”,在右侧找到“登陆时不显示欢迎屏幕”,双击打开其设置,勾选“已启用”,点击确定退出即可。

                           

  3、需要注意的是,如果你的电脑设置了登录密码,那即使设置了跳过欢迎界面也还是会显示的。

 

相关阅读
图文推荐