iPhone通话录音教程


    越狱装插件,实现通话录音方法。

    插件名称叫做:callrecorder,小编平常的时候也是首选这个插件。通话录音插件的方法和屏幕录像差不多,安装方法:先添加源:源地址只要在公众号:果粉之家回复"录像"即可查看,同一个源,添加完成后,在CYDIA里面直接搜索:callrecorder安装即可,安装完打开后,需要输入一个电子邮箱,激活成功等待进入界面。

                                         iPhone通话录音使用教程!

 iPhone通话录音使用教程!

(小红点可以打开和关闭录音)

                                       iPhone通话录音使用教程!

    设置完成后,就可以愉快的使用了,效果棒棒哒。

相关阅读
图文推荐