PPT右上角日期的取消方法

    PPT文档是我们日常精彩用到的一款办公软件,今天更大家分享下PPT右上角日期的取消方法,有兴趣的小伙伴都来看看吧!

点击“视图”工具栏。

             

点击“视图”工具栏下的“讲义母版”按钮。

             

选中“日期”复选框,打印时在页面右上角即会显示日期,不选中“日期”复选框,打印时就不会显示日期。此时可在窗口中看到选择的效果。

             

根据自己需要选择好之后,点击“关闭母板视图”按钮即可。

             

相关阅读
图文推荐